Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna1 » Zrób to sam2 » Naprawa podgrzewacza wody Kospel PPE2

Naprawa podgrzewacza wody Kospel PPE2

Data dodania: 15-07-2019

Opis podgrzewacza wody PPE.2

Podgrzewacz włącza się automatycznie po osiągnięciu przepływu powyżej 2,5 l/min. Układ sterowania dobiera odpowiednią moc podgrzewacza na podstawie: wielkości poboru wody, ustawionej temperatury wody i temperatury wody dolotowej.
Włączenie grzania podgrzewacza sygnalizowane jest przejściem wyświetlacza do stanu aktywności i wyświetleniem ikony . Jeżeli podgrzewacz osiągnie moc maksymalną, ale zbyt małą do danych warunków pracy, na wyświetlaczu pojawi się tekst

„BRAK MOCY” lub będzie mrygać ikona krzania.

Wyświetlacz przełączany jest ze stanu uśpienia do stanu aktywności również przy zmianie nastawy (naciśnięcie lub obrót pokrętła). Powrót do stanu uśpienia następuje po wyłączeniu grzania lub po upływie ok. 50 s od ostatniej zmiany.

Zablokowanie podgrzewacza sygnałem nadrzędnym (wejście NA) sygnalizowane jest wyświetlanym tekstem: „BLOKADA NA”

Jeżeli wystąpi błąd w pracy podgrzewacza wyświetli się ikona E oraz tekst informacyjny błędu:


• ERR> T WLOT - uszkodzenie czujnika wlotowego
• ERR>T WYLOT - uszkodzenie czujnika wylotowego
• ERR>T MAX - przekroczenie temperatury maksymalnej
• ERR>POW 1 - wykryte powietrze w zespole grzejnym - detekcja sprzętowa
• ERR>POW 2 - wykryte powietrze w zespole grzejnym - detekcja programowa

W przypadku wykrytych stanów ERR>T MAX, ERR>POW 1, ERR>POW 2 podgrzewacz wyłączy grzanie, a powrót do normalnej pracy nastąpi po ustaniu przyczyny i ponownym włączeniu wymaganego przepływu.

Ustawianie temperatury.

Aktualnie ustawiona temperatura jest wyświetlana na wyświetlaczu LCD. Obrót w prawo pokrętła enkodera powoduje zwiększenie zadanej temperatury. Obrót pokrętła enkodera w lewo powoduje zmniejszenie zadanej temperatury.
Naciśnięcie pokrętła powoduje zmianę nastawy na jedną z zapisanych w pamięci temperatur. Kolejnymi naciśnięciami możemy przestawić ustawienie na następną z zapisanych w pamięci nastaw, kolejno w pętli (nastawa ustawiona pokrętłem, „umywalka”, „natrysk”, „wanna”). Obrót pokrętła powoduje zmianę nastawy temperatury w zależności od kierunku obrotu, powodując jednocześnie anulowanie zadawania temperatury z ustawionych wartości („umywalka”, „natrysk”, „wanna”).
W celu zmiany wartości temperatur przypisanych do poszczególnych pozycji należy naciskając pokrętło wybrać temperaturę do zmiany, następnie nacisnąć i przytrzymać pokrętło przez ok. 3 s, aż wartość wybranej temperatury nie zacznie pulsować na wyświetlaczu. Obrotem pokrętła ustawiamy nową wartość i zatwierdzamy ustawienie naciskając pokrętło. Jeżeli przez ok. 10 s nie zmienimy nastawy temperatury, nastąpi wyjście z opcji bez zapisania wartości.

Uwaga!

1. W przypadku uszkodzenia elementów grzejnych po wymianie zespołu grzejnego należy bezwzględnie sprawdzić zespół mocy!
Należy wykonać pomiar napięcia przy zamkniętym przepływie pomiędzy punktem PE (wejście przewodu ochronnego) a wyjściem triaków
( punkty na złączce gwintowej na zespole grzejnym). Wszystkie wartosci powinny być zbliżone do ~0V.
2. W przypadku kiedy podgrzewacz niedogrzewa a wszystkie elementy grzejne są sprawne to:
a) Zmniejsz przepływ wody.
b) Sprawdź napięcie zasilania pod obciążeniem ( powinno wynosić ~ 400V).

3. Od 12-06-2018 ulega zmianie system zabezpieczania podgrzewacza.
Wprowadzono nowy typ zabezpiecznia WTC-3. Jest to zabezpieczenie termiczno ciśnieniowe.

 

Zabezpieczenie termiczno-ciśnieniowe.

 

Stosowane będzie w podgrzewaczach PPE-2 i PPH-2 ( plastikowe zespoły grzejne ).

Urządzenie posiada dwa niezależne systemy zwalniania styków elektrycznych:

1. System ciśnieniowy - w przypadku znacznego wzrostu ciśnienia w zespole grzejnym (około 25 bar)

2. System temperaturowy - w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury w zespole grzejnym (65o C)

Nowy typ zabezpieczeń wejdzie na dniach do produkcji.

Jako część serwisowa będzie dostępny jedynie nowy typ zespołu grzejnego, z wejściem na kapilarę termiczną.

Wejście kapilary termicznej jest typu "suchego".

Zmiana konstrukcyjna zespołu grzejnego nie wpłynie na zastosowanie go w poprzedniej wersji podgrzewaczy.

Wejście kapilary termicznej nie wymaga żadnego uszczelnienia!
 

W czasie wymiany zespołu grzejnego należy zwrócić szczególna uwagę na to aby rurka kapilary termicznej nie

miała możliwości zetknięcia się z konektorem elementu grzejnego!

 

Zabezpieczenie termiczno-ciśnieniowe.

Stosowane będzie w podgrzewaczach PPE-2 i PPH-2 ( plastikowe zespoły grzejne ).

Uwaga!

Informacja dotyczy podgrzewacza przepływowego PPE 2, PPVE oraz KDE II.

W przypadku wykrycia uszkodzenia zespołu grzejnego i konieczności jego wymiany należy zastosować zestaw naprawczy.
W skład zestawu naprawczego wchodzi odpowiedniej mocy zespół grzejny oraz wyłącznik bezpieczeństwa WTC-3.
Oba elementy muszą być bezwzględnie wymienione w czasie naprawy.
Nie dopuszcza się pozostawienie starego zabezpieczenia czy to WC-3 czy WTC-3.
Po wymianie bezwzględnie należy sprawdzić prawidłowość działania zespołu mocy.
W przypadku stwierdzenia wadliwego działania modułu mocy należy go także bezwzględnie wymienić.

 

 

Komentarze (1)
Zygmunt 08-08-2019 10:10:25
Dziękuje za umieszczanie w/w informacji, są bardzo przydatne przy zdiagnozowaniu usterki w moim podgrzewaczu. Mam uszkodzoną grzałkę, zespół mocy sprawny. Po złożeniu zamówienia na następny dzień wymieniłem zespół grzejny na nowy, podgrzewacz jak nowy.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl