Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna1 » Zrób to sam2 » Naprawa kotła EKCO.L2

Naprawa kotła EKCO.L2

Data dodania: 19-07-2019

Instukcja obsługi panela.
Uruchomienie i wyłączenie kotła następuje po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza (kółko z kreską) . W stanie spo-czynkowym na wyświetlaczu miga jedynie kropka. Po podłączeniu zasilania do pieca następuje uruchomienie procedury startowej. I tak kolejno wyświetla się numer oprogramowania i wartość charakterystyki mocy pieca. Po wykonaniu procedury startowej piec włącza się i rozpoczyna pracę według zadanych parametrów i w wymaganym trybie pracy, świecą się odpowiednie wskaźniki, a na wyświetlaczu widoczna jest temperatura zasilania układu grzewczego. Możliwe są podglądy pozostałych wartości odpowiednich parametrów takich jak temperatura powrotu, przepływ, ciśnienie i wartość załączonej aktualnie mocy.
W celu wejścia w podgląd odpowiedniego parametru należy nacisnąć klawisz (szczała w prawo) tyle razy aż zaświeci się wskaźnik przy ikonach odpowiednich jednostek (°C, l/min, bar lub kW) i na wyświetlaczu  pokazana zostanie jego wartość.
panel sterukący kotła EKCO.L2

Opis panela.

1 - (domek)
- wskaźnik stanu pracy termostatu pokojowego (RP) i urządzenia nadrzędnego (NA)

- nie świeci, styki RP rozwarte lub pomieszczenie dogrzane
- świeci na zielono, styki RP zwarte lub zezwolenie na grzanie C.O.
- miga na zielono, styki NA rozwarte, grzanie kotła zablokowane przez urządzenie nadrzędne
2 - (koło z szczałką) - wskaźnik stanu pracy pompy C.O.
- nie świeci, pompa nie pracuje

- świeci, pompa pracuje

- miga, pompa pracuje ale jest zbyt mały przepływ (poniżej 5 l/min) lub pompa w ogóle nie pracuje.

3 - () - Wskaźnik transmisji danych z C.PS (nowe oprogramowanie)
4 - ( ) - Wskaźnik nadrzędnej kontroli przez C.PS (nowe oprogramowanie)
5 - ( ) - Wskaźnik podglądu temperatury powrotu. Miga kiedy czujnik jest uszkodzony.
6 - ( ) - Wskaźnik podglądu temperatury zasilania. Miga kiedy czujnik jest uszkodzony.
7 - ( ) - Wskaźnik funkcji parametrów C.O. - świeci na czerwono, kocioł aktualnie nagrzewa system C.O. - świeci na zielono, system C.O. dogrzany - nie świeci, kocioł włączony w tryb letni - grzanie tylko na zasobnik C.W.U
8 - ( ) - Wskaźnik funkcji zasobnika C.W.U.
- świeci na czerwono, system aktualnie nagrzewa system C.W.U.
- świeci na zielono, system C.W.U. dogrzany

- nie świeci - funkcja zasobnika wyłączona (wartość "0" w menu serwisowym)

- mruga - czasowo zablokowany, temp. wody w zasobniku ustawiona na "0"

9 - Przyciski sterujące.
10 - Wskaźnik postojowego trybu pracy
- pulsujący przy wygaszonym panelu
- tryb postojowy załączony.

11 - Wyświetlacz siedmiosegmentowy.kW, °C, bar, l/min
- Wskaźniki informujące jaka wielkość jest wyświetlana aktualnie na wyświetlaczu (kolejno moc kotła, temperatura, ciśnienie w instalacji, przepływ czynnika w instalacji.
NA - Blokada grzania kotła (wejście beznapięciowe)
-
podłączenie blokady pracy kotła poprzez urządzenie nadrzędne. W przypadku braku takiego urządzenia na wejściu należy zastosować zworę.RP
- Blokada grzania C.O. (wejście
beznapięciowe)
- podłączenie ragulatora pokojowego (np. Euroster).
W przypadku braku regulatora pokojowego na wejściu należy zastosować zworę.

Tzas - Podłączenie czujnika temperatury lub termostatu zasobnika. Rodzaj czujnika należy ustawić w menu serwisowym ("Ti" dla WE019).
W przypadku braku czujnika wejście należy pozostawić niepodłączone.

Q - Podłączenie czujnika przepływu.
Twej - Podłączenie czujnika temperatury wlotowej.
Twyj - Podłączenie czujnika temperatury wylotowej.
Ciś - Podłączenie przetwornika ciśnienia.
ZM - Podłączenie sterowania z zespołem mocy.
Zaś - Podłączenie zasilania z zespołu mocy do panelu (N - niebieski, L - czerwony)
Pompa - Podłączenie pompy obiegowej (N - niebieski, L - czerwony)
ZTD - Podłączenie zaworu trójdrogowego (np. HONEYWELL VC6012) przy pracy kotła z wymiennikiem c.w.u. (N - niebieski, LA - czerwony, LB - brązowy)

cdn...
Komentarze (0)

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl