Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TERMEX   Feliks Pindral Marcin Pindral  ul. Wielkopolska 3/2, 25-327 Kielce  

 
 
Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem - co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: info@etermex.pl

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: ul. Wielkopolska 3/2, 25-327 Kielce , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 • dla treści cyfrowych - od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.


Wzór dokumentu

PHU TERMEX Feliks Pindral Marcin Pindral

ul.Wielkopolska 3/2

25 327 Kielce

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

Dowód zakupu: ……………………………………….. Data zakupu …………………………….

.................................................................................................…………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta

...................................................................................................……………………………………….

Adres konsumenta

 

Nazwa towaru

ilość

kwota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony Panu w dniu ………………… w stanie niezmienionym i nie montowanym.

......................................................................................................

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w

wersji papierowej)

– Data

......................................................................................................

Numer konta bankowego do zwrotu:

.........................................................................................................………………….

 link do dokumentu



Reklamacje

Jeśli jesteś Konsumentem, w przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: info@etermex.pl lub drogą pocztową na adres ul. Wielkopolska 3/2, 25-327 Kielce .

Reklamowany towar należy wysłać na adres: ul. Wielkopolska 3/2, 25-327 Kielce

W związku z wadą możesz żądać:

 • wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

 • obniżeniu ceny,
 • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.


Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Wyjaśnienie różnicy gwarancją a rękojmią

Gwarancja producenta jest świadczeniem dobrowolnym (umownym) i dla nowych kompletnych urządzeń produkowanych przez Producentów wynosi minimum 24 miesiące. Szczegółowe okresy gwarancji dla poszczególnych urządzeń są dostępna na naszej stronie sklepu umieszczone przy opisie produktu.

Producent (np. Kospel S.A.) ustala minimalny okres gwarancji na nowe produkty co najmniej taki jak okres rękojmi za wady (roszczenie konsumenta do sprzedawcy). Jeżeli chodzi o gwarancję producenta na części zamienne to umownie wynosi ona 6 miesięcy. Z tego względu, że nowa część zamienna włożona w "stare" urządzenie współpracuje z wyeksploatowanymi innymi częściami a to ma negatywny wpływ na nową część zamienną.
Natomiast jeżeli nabywca części w sklepie internetowym złoży reklamację do sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady to okres ten wynosi z mocy ustawy 24 miesiące.
 
W takim przypadku sprzedawca przesyła do producenta reklamowaną część zamienną i producent określa czy reklamacja jest uzasadniona. Należy jednak pamiętać o tym, że klient zostanie powiadomiony w ciągu 14 dni (kalendarzowych) od dnia złożenia reklamacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Czyli wystarczy, że dostanie informację, że reklamowana część została wysłana do producenta i po ocenie technicznej reklamowanej części klient otrzyma nową część lub odmowę uznania reklamacji ( w zależności od wyników badania).

Pozdrawiam

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu